Możliwość komentowania Jakie są najczęściej spotykane sposoby wyceniania spółek została wyłączona

Wycena firm – jakie są najczęściej spotykane metody

Wycena spółek – jakie są najczęściej używane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian właścicieli firm. Dotyczy to zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. W każdym jednak przypadku aby strony mogły dojść do porozumienia, to będzie konieczne wykonanie rzetelnej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość danej firmy, do jakiej odnieść się będą mogli kupujący i sprzedający. Jednak trzeba mieć świadomość tego, że wycena spółki jest dużo bardziej skomplikowana niż na przykład nieruchomości. Bierze się to z tego, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy dysponują również kontraktami biznesowymi, patentami czy też mocną marką na rynku. Z tego też powodu w każdym przypadku warto dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnych okoliczności metodę wyceny, dzięki czemu uzyska się możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Aktualnie często stosowana jest majątkowa wycena, która opiera się na wyznaczeniu wszystkich majątkowych składników i niezależnie zobowiązań. Po odjęciu tych wartości od siebie dostaje ostateczną wartość firmy, będącą punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Metoda ta dobrze się sprawdza w przypadku niedużych firm, przy dużych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku przede wszystkim zwraca się uwagę na finansowe przepływy i potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wielu specjalistów to właśnie ona uznawana jest za najbardziej rzeczową i dającą najlepszy rezultat. Trzecią z często używanych metod jest wycena porównawcza, która bierze pod uwagę podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.